Cập nhật tiến độ xây dựng Vinhomes Grand Park – phân khu The Origami 04/2021

Trong bài viết này, Han Houses cập nhật tiến độ xây dựng của phân khu The Origami – dự án Vinhomes Grand Park

phân khu The Origami

Thời điểm tháng 04/2021, tiến độ xây dựng phân khu The Origami như sau:

Cụm S6

Tòa S6.01

 • Đang xây dựng phần thô đến tầng 23
 • Xây trát đến tầng 17
 • Ốp lát đến tầng 7
 • Sơn mặt ngoài đến tầng 18

Tòa S6.02

 • Đã cất nóc
 • Xây trát đến tầng 18
 • Ốp lát đến tầng 8
 • Sơn mặt ngoài đến tầng 15.

Tòa S6.03

 • Đã cất nóc
 • Xây trát đến tầng 15
 • Ốp lát đến tầng 15
 • Sơn mặt ngoài đến tầng 15

Tòa S6.05

 • Đã cất nóc
 • Xây trát đến tầng 17
 • Ốp lát đến tầng 12
 • Sơn mặt ngoài đến tầng 20

Cụm S7

Tòa S7.01

 • Đã cất nóc tầng tum
 • ây trát đến tầng 17
 • Ốp lát đến tầng 7
 • Sơn mặt ngoài đến tầng 20

Tòa S7.02

 • Đang xây dựng phần thô đến tầng 23
 • Xây trát đến tầng 14
 • Ốp lát đến tầng 5
 • Sơn mặt ngoài đến tầng 20

Tòa S7.03

 • Đang xây dựng phần thô đến tầng 23
 • Xây trát đến tầng 17
 • Ốp lát đến tầng 6
 • Sơn mặt ngoài đến tầng 19

Tòa S7.05

 • Đã cất nóc
 • Xây trát đến tầng 17
 • Ốp lát đến tầng 5
 • Sơn mặt ngoài đến tầng 20

Cụm S8

Tòa S8.01

 • Đang xây dựng phần thô đến tầng 25
 • Xây trát đến tầng 18
 • Ốp lát đến tầng 8
 • Sơn mặt ngoài đến tầng 23

Tòa S8.02

 • Đã cất nóc
 • Xây trát đến tầng 12
 • Ốp lát đến tầng 5
 • Sơn mặt ngoài đến tầng 19

Tòa S8.03

 • Đã cất nóc
 • Xây trát đến tầng 14
 • Ốp lát đến tầng 4
 • Sơn mặt ngoài đến tầng 19

Cụm S9

Tòa S9.01

 • Đang xây dựng phần thô đến tầng 22
 • Xây trát đến tầng 16
 • Ốp lát đến tầng 6
 • Sơn mặt ngoài đến tầng 18

Tòa S9.02

 • Đang xây dựng phần thô đến tầng 23
 • Xây trát đến tầng 15
 • Ốp lát đến tầng 7
 • Sơn mặt ngoài đến tầng 21

Tòa S9.03

 • Đã cất nóc
 • Xây trát đến tầng 15
 • Ốp lát đến tầng 5
 • Sơn mặt ngoài đến tầng 19

Cụm S10

 • Tòa S10.03, S10.05, S10.06 : Đã xong phần hầm. Đang xây phần thô đến hơn tầng 10
 • S10.01, S10.02, S10.07 : Đang xây dựng phần hầm B2. Đang xây phần thô đến hơn tầng 10. Bắt đầu sơn mặt ngoài
 • Bộ đôi vườn Nhật Bản sẽ bắt đầu xây dựng vào tháng 5/2021

Một số hình ảnh cập nhật tại công trường xây dựng

phân khu The Origami

phân khu The Origami

phân khu The Origami

phân khu The Origami

phân khu The Origami

phân khu The Origami

phân khu The Origami

phân khu The Origami

phân khu The Origami

phân khu The Origami

phân khu The Origami

phân khu The Origami

phân khu The Origami

Dự án khu đô thị Vinhomes Grand Park

Đơn vị phân phối chính thức – ERA Việt Nam

Liên hệ tư vấn: Hotline 091 6460 180 | 0901 197 596

Xem chi tiết dự án Vinhomes Grand Park tại đây


CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung này được bảo vệ